THIỀN LÀ GÌ?

Thiền vốn vô ngôn! Nhưng sức sống của Thiền dung thông trong mọi lĩnh vực của sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của sự sống đó là Đạo. Đồng thời thể hiện những tinh tuý của cuộc sống vượt thoát mọi ràng buộc thông qua hội họa, thi phú và âm nhạc…

Thiền là sự sống!

Tu Thiền là sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘

 

VÀI NÉT VỀ THIỀN TÔNG

  • Khi nói đến Thiền, nhiều người hiểu rằng Thiền là phải ngồi yên mới gọi là Thiền. Xin thưa là không phải!
   Thiền chính là sự sống! Mà sống là động. Thiền là tỉnh lặng tỏa sáng nhưng luôn luôn sống động trong tất cả những động dụng nói năng, sinh hoạt, đi lại, ngủ nghỉ.v.v… Lục tổ Huệ Năng gọi là Định Huệ đồng đẳng. Dù cho chúng ta có ngồi nhập định được 1000 năm nhưng tâm không toả sáng, trí tuệ không khai mở thì gọi là định chứ không thể gọi là Thiền. Thiền là thấy đúng và biết đúng! Chỉ cần thấy đúng như thật chân lý đang hiện hữu, vậy là mọi thứ đã giải quyết xong, không phải dụng công nhọc nhằn khổ sở. Thiền định không đưa đến giải thoát, Trí tuệ khai mở mới giải thoát.
   Bởi vì tất cả các pháp vốn tự ly, tất cả các pháp vốn vô trụ, chúng ta không thể nắm giữ lại bất kỳ một thứ gì vì nó tự luân lưu. Dù chúng ta có muốn nắm lại! Xin thưa là không thể được! Chúng ta muốn giữ lại cũng không thể được! Bản chất của nó vốn là luân lưu thì chúng ta tu cái gì? Sao mình không để nó tự luân lưu theo bản chất của nó? Hãy trả mọi thứ về bản chất tự nhiên như nhiên của nó, xê bản ngã ra một chút để cho mọi thứ tự vận hành! Hay vô cùng! Tuyệt vời vô cùng! Ngay phút giây đó sẽ thấy bình an và phúc lạc trào dâng lạ lùng lắm!

ℜℜℜ

 • Cho nên nói tu Thiền là không có tu. Chúng ta chỉ cần thấy đúng, trả mọi thứ về bản chất tự nhiên như nhiên của nó. Đơn giản chỉ có vậy thôi ! Đâu cần làm gì? Chính mình bày đặt làm cho nên mới sanh rối. Nên Đức Phật nói “tất cả chúng sanh vốn tự giải thoát”, đây là một câu nói rất thật.
  Tu Thiền chính là trở về sống với mảnh đất thật sẵn có nơi mình. Sống với cái thấy biết thật không sanh diệt thì tất cả những thứ sanh diệt tự động nó sẽ rơi rụng mà không cần phải dụng công. Con đường Thiền tông là một đại lộ rất nhẹ nhàng, thênh thang… Mỗi khoảnh khắc đều hết sức sinh động mới mẻ hiện tiền nên trí tuệ tỏa sáng, cũng gọi là Bát Nhã, cũng gọi Như Lai Tự tánh. Như Lai Tự tánh luôn tỏ thông mới mẻ hiện tiền trong từng khoảnh khắc của đời sống chúng ta, từ ngàn xưa cho tới ngàn sau trí tuệ này vẫn chưa bao giờ thay đổi.
  ℜℜℜ
  Người nào đủ sức thừa đương được sức sống mới mẻ hiện tiền này thì người đó vĩnh viễn không còn khổ đau và đời sống luôn luôn sống động vui tươi ngập tràn phúc lạc. Vì khi trí tuệ đã khai mở thì từ trong thân cho tới ngoại cảnh đều rực sáng suốt thông… không còn ngăn ngại. Đến đây mới nếm được hương vị Thiền trong đạo Phật. Tất cả đều mới mẻ tinh anh, một đọt non của chiếc lá, một cộng rác bên đường, một hạt cát nhỏ ở dưới lòng bàn chân… tất cả đều rực sáng và tỏa hào quang còn đẹp hơn cả 100 viên kim cương để trước mặt. Đến đây mới nói là các pháp bình đẳng. Không có thời gian, không có không gian; không có khổ vui; không có sanh tử; không có Niết bàn.
  Đời sống của họ vượt thoát mọi khuôn sáo… Trần gian này thật sự là vô nghĩa, không ai có thể cột trói hay bám dính họ được. Mọi thứ tự động trơn tuột nhưng không phải là họ công phu mà họ đang ở trong hiện thực vốn Vô Trụ. Họ có thể cười, có thể hét…có thể sống bất cứ nơi đâu, làm bất cứ chuyện gì cũng không rời đạo lý. Bởi vì các pháp vốn là Như nên mọi động dụng đều là Như. Bởi vì tất cả các pháp đều hiển lộ từ Không Tướng nên chính nó là Không Tướng, không sanh không diệt, không nhơ không nhiễm, viên mãn tròn đầy. Đến đây mới nói đến chuyện giải thoát mà cũng chẳng có gì để thoát. Đó là mức sống của Thiền.
  ℜℜℜ
  Khi Trí tuệ tỏa sáng thì Bi tâm hiện hữu. Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn đều ngập tràn từ bi và phúc lạc. Đời sống của họ chỉ là sự cho đi chứ không lấy lại. Chúng ta cũng thấy họ đi đứng, nói cười và làm những việc bình thường như mình… nhưng đời sống của họ là vượt phàm nghìn trùng. Chỉ có chư Phật và những bậc sáng mắt mới thấu hiểu nổi người này, còn chúng ta dù sống chung nhưng mãi mãi mù tịt. Nếu chúng ta có thiện căn thì chỉ nên tin rằng cuộc sống của những vị này mỗi mỗi động dụng nhỏ nhiệm thi vi đều không rời Bi Trí mà hành xử, mục đích là vì lợi ích cho người. Dù họ làm bất cứ chuyện gì, nói bất cứ lời gì, đến với bất cứ ai, không ngoài mục đích là làm cho người đối diện được giác ngộ. Chúng ta không hiểu thì cứ tin như vậy để bảo vệ thiện căn cho chính mình, còn mọi thứ thì miễn bàn. Mình không thể dùng cái đầu của phàm phu để đánh giá phải quấy thị phi việc làm của những bậc này. Họ đã mất dấu tích trong tam giới rồi, tuy mình thấy họ vẫn đi đứng sinh sống đó nhưng trời cũng còn chẳng biết đất cũng chẳng hay, huống chi cái đầu phàm bình thường của chúng ta làm sao mà hiểu nổi. Ai đến đây rồi tự động sẽ hiểu nhau. Nếu trong đời chúng ta được gặp những vị này thì phải nên mừng mà đảnh lễ tạ ơn chư Phật vì đã cho mình một lần được gặp.
  ℜℜℜ
  Đến đây rồi cuộc sống của họ mới thật sự lợi lạc cho chúng sanh. Chúng ta thấy họ không làm gì nhưng họ làm tất cả. Chính sự yên bình, định tỉnh, phúc lạc của họ đã lan tỏa khắp không gian vô biên này. Những người hữu duyên được tiếp cận ít nhiều cũng ảnh hưởng được từ bi và trí tuệ của họ. Ánh sáng trí tuệ và từ bi lực của vị này sẽ xuyên suốt thời gian và không gian vô tận để cảm hoá được những chúng đau khổ trong các cõi. Cho nên một người khai mở trí tuệ Bát Nhã là ảnh hưởng và chuyển hoá rộng lớn tâm thức của chúng sanh trong các cõi, chứ không phải chuyện bình thường như chúng ta nghĩ , người ngộ Thiền hay ngộ Bát Nhã chỉ là sự tỏ soi bình thường.
  Nói đến công phu chuyên môn phải nói đến chỗ thật tu thật chứng không thể lý luận mà có thể biết được. Nếu lý luận thì muôn đời cũng chỉ là ăn bánh vẽ mà thôi. Bởi bản chất của chúng ta là Phật cho nên chư Phật, chư Tồ chỉ muốn dạy cho mình làm Phật không muốn dạy chuyện khác. Chúng ta thật sự muốn ngộ Thiền thì phải tìm cho ra một tay kiếm bén ( một bậc Thầy sáng mắt), mới có thể giúp mình cắt tỉa, chặt, chém… những gai gốc vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp mà thâm nhập Phật đạo. Dù khó khổ gian truân, dù xương tan thịt nát…dù trải vi trần kiếp, dù đường xa vạn dặm cũng quyết tìm.
  ℜℜℜ
  Cội nguồn của tất cả chúng sanh là Từ Bi và Trí Tuệ nhưng do lầm mê hiện thực nên quên mất cội nguồn. Nếu đủ thiện căn phước đức nhân duyên đã đến, chúng ta được một bậc Thầy giỏi khai thị thì lập tức chúng ta được “ hoàn nguyên “. Nếu ai tiếp nhận được sự thật trọng đại này thì chỉ trong nháy mắt sẽ trở thành một con người khác. Mưa hoa sẽ tuôn đổ, thế giới sẽ chấn động, muôn loài hàm linh hớn hở reo ca khúc khải hoàn… báo tin mừng cho một người đã trở về nhà.
  ℜℜℜ
  Con đường giác ngộ này Đức Phật đã đi qua! Các Thánh đệ tử của Đức Phật cũng đã đi qua! Các bậc Thầy của chúng ta cũng đã đi qua! Các Ngài đang tìm đủ phương tiện để thức nhắc và dìu dắt chúng ta. Dù chúng ta là ai! Ngỗ nghịch như thế nào! Các Ngài vẫn âm thầm che chở bảo bọc và tìm đủ phương tiện độ thoát.
  Rất mong mọi người giác ngộ được thâm tình cao sâu của chư Phật, chư đại Bồ tát và các bậc Thầy đã khổ nhọc vì chúng ta mà sớm quay đầu tỉnh thức để có đời sống bình an phúc lạc lợi mình lợi người. Chúng ta đem sự bình an phúc lạc của mình mà dâng tặng cho pháp giới chúng sanh. Mong được đền đáp một chút thâm tình của vũ trụ pháp giới nhân sinh đã che chở bảo bọc chúng ta từ thời khởi thủy.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘

BÀI SÁM HỐI VÀ PHÁT NGUYỆN TRƯỚC LÚC NGỒI THIỀN

Con tên…, Pháp danh…, sinh năm…, địa chỉ…

Thành tâm kính lễ chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ tát, chư vị Thánh hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp đã từ bi che chở bảo bọc cho thân con được khỏe, tâm con được an suốt thời gian vừa qua. Nay con xin hướng về các Ngài đảnh lễ tạ ơn và xin các Ngài tiếp tục gia hộ che chở cho con được thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành cho đến ngày chứng quả Bồ đề.
Xin cho con được tỏ bày sám hối tất cả những tội lỗi mà con đã gây tạo. Trải qua vô lượng kiếp sanh tử về trước, do vô minh lầm lạc, ba nghiệp con đã gây tạo rất nhiều những tội lỗi , con đa gây bất an, đau khổ, phiền hận cho rất nhiều người, nhiều chúng sanh. Giờ đây con xin thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm, những tội nghiệp của con. Có những tội mà con có biết hoặc là con không biết; con có nghe hoặc con không nghe ; con có nghi hoặc con không nghi; con có nhớ hoặc con không nhớ…Tất cả đều xin được tỏ bày sám hối.

Cầu trên chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp chứng biết được lòng thành sám hối của con. Xin Từ bi chứng minh và gia hộ cho con được tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp. Tiêu trừ những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con. Tiêu trừ những vi tế hoặc, trần sa hoặc, nghiệp hoặc, lậu hoặc, tiêu trừ những vi tế ngã chấp, pháp chấp của chúng con.
Cầu cho chúng con được khai mở trí tuệ, thấu hiểu được Tam tạng Kinh điển, thấu hiểu chân lý, hoà nhập vào Bồ đề Tự tánh thanh tịnh để từ đây cho đến mãi mãi về sau, tất cả những suy nghĩ, những lời nói và những việc làm của chúng con đều xuất phát từ Bồ đề Tự tánh thanh tịnh. Luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý của chư Phật mười phương, để lợi lạc chúng sanh đền ơn chư Phật. Con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của Như Lai, để chuyển giáo Pháp bí mật nhiệm mầu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm cầu đạo qủa Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, có tâm mong cầu lợi lạc cho chúng sanh giữa trần gian này. Cầu cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành. Phước đức trí tuệ mỗi ngày một tăng trưởng sớm đạt được đạo qủa Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa chư vị giác linh, chư vị hương linh và những chúng sanh ngộ sát…cùng tất cả các loại cô hồn. Trong luân hồi sanh tử nhiều kiếp vừa qua tôi và quý vị đã gặp nhau trong duyên thuận nghịch. Đã từng gây sự vướng mắc, gây khó khăn đau khổ, bất an cho nhau. Giờ đây tôi xin hướng về tất cả những oan trái , oan nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp mà tỏ bày sám hối. Trong sanh tử vô lượng kiếp về trước chúng tôi đã lỡ gây đau khổ bất an , gây phiền hận cho quý vị, làm cho quý vị phiền hận khổ đau bất an. Giờ đây chúng tôi xin thành tâm hướng về quý vị sám hối. Mong quý vị tha thứ tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây tạo. Mong quý vị xả bỏ những phiền hận, những oán hờn hướng về chúng tôi. Chúng tôi nguyện đem hết tất cả những công đức tu hành của mình hồi hướng đến cho quý vị mong quý vị Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.
Quy y Phật lưỡng túc tôn
Quy y Pháp ly dục tôn
Quy y Tăng chúng trung tôn.
Quy y Phật rồi, Quy y Pháp rồi, Quy y Tăng rồi.
Mong quý vị tan biến rũ bỏ tất cả những khổ đau oán hờn. Thân tâm được thanh tịnh nhẹ nhàng, để chúng ta cùng trở thành pháp lữ nương nhau tu hành cho đến ngày giác ngộ giải thoát.
ℜℜ

KHẤN NGUYỆN
Con thành tâm kính lễ chư Phật mười phương. Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ tát, chư vị Thánh hiền. Giờ này xin cho con được tiếp nhận, kết nối, câu thông, hoà quyện và tan biến trong năng lượng Từ Bi và Trí tuệ của các Ngài. Để giờ này tâm con được hoàn toàn tỏa sáng, thấu tận tất cả những nghiệp tập sanh tử để phá vỡ những vô minh nghiệp chướng của chúng con. Đạt được trí tuệ giác ngộ tối thượng như chư Phật đã đạt. Xin cho tâm chúng con mở ra để yêu thương vũ trụ này và yêu thương tất cả chúng sanh muôn loài trong pháp giới mong lợi lạc chúng sanh đền ơn chư Phật.

ℜℜℜ

Sám Hối xong. Sau đó hít thở ba hơi thật sâu rồi thả lỏng thân tâm đến mức độ tự nhiên như nhiên nhưng cột sống vẫn giữ thằng vuông góc với mặt đất. Lúc này hơi thở xảy ra như thế nào cứ để yên như vậy, không cố ý kéo dài hơi thở, không điều chỉnh hay làm chủ hơi thở, mà cứ thả lỏng toàn thân để hơi thở ra vào tự nhiên mình chỉ rõ biết. Mọi thứ xảy ra đều rõ biết một cách tự nhiên như nhiên không chú ý tập trung.
Tất cả những nghiệp tập, ý niệm giấy khởi chỉ rõ biết một cách tự nhiên như nhiên, không cần bình phẩm, không cần lấy bỏ hơn thua, không cần xua đuổi. Cứ để mọi thứ hiện khởi một cách tự nhiên , mình chỉ cần nhẹ nhàng rõ biết là đủ. Như thế mọi thứ vọng nghiệp, vọng tưởng sẽ tự động được hoá tán trong trí tuệ tỏa sáng mà không cần phải dụng công (Nếu ai muốn hiểu biết chi tiết rõ hơn, xin xem bài Phương Pháp Toạ Thiền của Sư Phụ hướng dẫn trên trang YouTube chùa Long Hương)

ℜℜℜℜ

HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Nguyện đem tất cả những an lạc thanh tịnh của con, xin gửi đến tất cả những người đang loạn lạc, đang đau khổ bất an, mong mọi người sẽ tiếp nhận được năng lượng yêu thương yên ổn và thanh tịnh của con. Xin chư Phật chứng minh cho tình thương của con gửi đến vũ trụ này. Những nơi nào con nghe, con hiểu, con thấy từ loài người cho đến các cõi giới. Mong rằng mọi người sẽ tiếp nhận tình thương của con mà xoá đi những oán hận thù hằn. Mong rằng năng lượng tình thương này sẽ làm xoa dịu những nỗi bất an đau khổ của mọi người mọi loài. Cầu mong cho muôn loài và pháp giới chúng sanh sạch hết những oán hận, hiềm thù, uất hận …để thân tâm được thanh tịnh an lạc.
Đối với những hương linh , vong linh thập loại cô hồn trong khắp mười phương pháp giới này. Nhờ từ lực và trí tuệ của chư Phật soi sáng tâm hồn họ. Để các loài các cõi sạch hết những phiền hận, khổ đau, oán hờn… để thần thức họ được nhẹ nhàng siêu thoát.
Con nguyện gửi tất cả từ tâm, bình an, hạnh phúc của con vào vũ trụ này. Mong vũ trụ sẽ lan tỏa tình thương yêu này mà xoá hết những thù hằn, oán hận, tranh đấu hơn thua. Để nhân loại được sống trong cảnh bình an và hạnh phúc, có đầy đủ trí tuệ nương Chánh pháp tu hành cho đến ngày giác ngộ giải.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
℘℘℘℘℘℘℘℘℘