Lễ Tưởng Niệm Tiên Sinh Ohsawa

LỄ TƯỞNG NIỆM TIÊN SINH OHSAWA 1 – TT. Thích Tuệ Hải (10.3.Tân Sửu – 21.4.2021)