Toạ Đàm Khai Tâm Trà

TỌA ĐÀM ”KHAI TÂM TRÀ” -TT. Thích Tuệ Hải, Trà Sư Quang Minh, Chuyên Gia Nguyễn Trung Kiên